26
February
Paneldebatt

HUMAN 2019/ 22. juli: Samtalene som splitter oss

Vega Scene, Oslo

Høsten 2018 ble det lansert flere filmer om terrorangrepene 22. juli, og flere er i vente. Argumentene «vi må aldri glemme» og «det må aldri skje igjen» brukes som begrunnelse for hvorfor 22. juli settes opp på filmlerretet. Men hjelper filmene oss med å lege sår, tørre å snakke om årsakene til hvorfor dette skjedde og forsvare oss mot fremtidig terror? Eller gir de oss en falsk trygghet om at vi har tatt et oppgjør med terroren som rammet Norge? Vi retter blikket mot det som kameralinsen ikke har fanget opp. For syv år etter, er denne samtalen fortsatt vanskelig å ha.

Innledere:
Khamshajiny Gunaratnam, varaordfører i Oslo – Om respons på terror og det offentlige ordskiftet etter 22. juli

Trond Bakkevig, prost i Den norske kirke og seniorforsker ved PRIO – Om tillit og om den store samtalen som uteble

Grete Dyb, forskningsleder, Nasjonalt Kunnskapssenter for Vold og Traumatisk Stress – Om de berørte etter 22. juli og samfunnets evne til å ta vare på dem               

Birgitte P. Haanshuus, stipendiat, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter – Om ytre høyres aktivisme på internett og sosiale medier

Ordstyrer: Inga Marie Nymo Riseth, Det Europeiske Wergelandsenteret

HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival er Oslos største dokumentarfilmfestival og byr på norske og internasjonale aktuelle dokumentarer i kombinasjon med debatter, samtaler, seminarer og workshops, kunstutstilling, teater og konserter, med mer. Festivalen består av to konkurranseprogrammer og et mangfoldig filmprogram med fokus på menneskerettigheter og samfunnsspørsmål.

Les mer og se hele programmet på humanfilm.no 

How to assess Civic Competences at school

Training for authors developing the MOOC "How to assess Civic Competences at school" within the Schools for Democracy Programme

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

PHONE: +47 21 08 24 10
MAIL: post@theewc.org